Det har blivit föraktat, hatat, kallat syndare och mördare. Casinot har fått stå ut med mycket. I media kan man kalla detta begrepp elimarmedia ? eliminerings media. En form av media som väljer ut ett nytt fenomen och kritiserar det hårt och orättvist. Casino var ett sådant nytt fenomen.
Spelandet om pengar var något nytt och farligt. Det fanns berättelser om personer som spelat bort sitt hem eller sina familjer till och med. Hur dessa blev tvungna att sälja sig själva som slavar för att kunna betala de högar av skulder som växte på deras rygg. Hasardspel var för underjordiska människor som inte hade någon plats på ytan.

I dag ser inte samhället lika hårt på spel om pengar ? det är helt tvärtom. Som så många andra elimarmedia så har casino gått från fruktat till älskat. Turneringar går på tv, du kan köpa trisslotter i butiken och du spelar poker med familjen. Casinot har växt sig till en stor social tillställning som alla kan vara med i.

Mainstream har varit ett ord med dubbel innebörd. Vissa påstår att när något blir mainstream är den genren död, medan andra tycker att mainstream är det bästa som kan hända. Med mainstream menas att en typ av kanal har blivit känt världen över och majoriteten av mänskligheten vet vad kanalen är för något. Till en början ansågs hasardspel enbart spelas av syndare, skojare och tjuvar. Tiden var snäll mot hasardspel och idag kan vem som helst utnyttja vilket av dessa spel som helst. Alla kan räkna upp något av dessa spel så som roulette, slots, poker, blackjack, craps eller bingo. De flesta har även utövat en variant av dessa spel tidigare ? utan att spela om pengar. Hasardspel har förvandlats om till sällskapsspel för att alla ska kunna vara med. Något som förut sågs som en stor synd är idag något som sker hemma hos många familjer till en god fika.