Black jack

Blackjack är ett väldigt populärt casinospel där du till skillnad mot många andra kortspel spelar direkt mot casinot. Casinot är dealern eller givaren som sköter all hantering och utdelning av korten, och det är mot denna hand som du spelar och inte mot några andra medspelare runt bordet. Spelar du mot ett nätcasino så finns det ingen mänsklig dealer utan här spelar du mot datorn. Många gillar dock att spela mot en mänsklig dealer och med hjälp av teknik så kan du numera spela mot live-dealers.

Målet när du spelar blackjack är att med hjälp av två kort som delas ut när spelet börjar skapa en så bra hand. Du siktar på att komma så nära som möjligt ett värde på dina kort som är 21. Du försöker komma närmare denna summa än dealern utan att överskrida 21. Om du gå över 21 så blir du "tjock", vilket innebär att motståndaren vinner oavsett vilken hand denna har. Vissa regler gäller för dealern som inte får ta ett till kort om dennes hand har ett värde på 17 eller mer. Så om du har 18 eller högre så vinner du.

Värdet på korten

Alla kort förutom de klädda korten och äss värderas efter deras naturliga värden 1 - 10. De klädda korten eller bildkorten är alla värda 10 – knekt, dam och kung. Äss kan värderas olika beroende på om de tillhör en mjuk eller hård hand. I en hård hand så överstiger värdet på korten 21. Värdet på ässet ändras då automatiskt från 11 till 1. Du får här en möjlighet att dra fler kort om omständigheterna förövrigt tillåter det. När handen är mjuk så har ässet värdet 11, i denna hand så understiger värdet på ässet och det andra kortet 21. Värdet på ässet regleras således inte i denna situation utan det behåller sitt naturliga värde.

När ska du ta ytterligare ett kort?

En omgång blackjack börjar med att dealern delar ut två uppåtvända kort, den ena av dealerns kort förblir dock nedåtvänt. Du granskar dina kort och du har sedan möjligheten att välja att förbättra din hand eller att stanna. Om du har en hand som är nära 21 från början så kan du välja att stanna. Först måste du dock fundera på om handen är tillräcklig bra att den ska slå dealerns hand, som du inte vet hur den ser eftersom ett kort är nedåtvänt.

Du kan också välja att ta ett kort till och hoppas på att du ska komma närmare 21 än vad du är nu. Ett tips som ofta ges är att om handens värde är 16 så bör du ta ytterligare kort, medan du bör stanna om handens värde är 17.

Du kan även välja att dubbla din insats. Du kan dock inte dubbla och sedan välja att ta ytterligare ett kort, och du kan inte heller dubbla om du just valt att ta ett till kort.

Du kan även splitta dina två kort om de har lika värde. Korten läggs då in i två separata händer och ytterligare två kort tilldelas dessa två händer. Detta innebär att det nu är två separata händer som ställs mot dealerns hand. Din insats dubbleras när du väljer att splitta.